🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦
🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦
🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦
🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦
🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦
🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦
🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦
🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦
🏅 All Enjoybot Batteries Have Been Upgraded to High & Low Temp Protection Version! 🏅
🔔SUPPORT:service@enjoybot.com / online chat
✨ LiFePO4 Battery 10 Year Warranty / Tax & Shipping Free 📦

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door TEAMGEE GROUP CO, BEPERKTOp de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar TEAMGEE GROUP CO, het product van LIMITEDTEAMGEE GROUP CO, LIMITED biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn op deze site voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", " Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink beschikbaar zijnDeze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruiktDoor een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze ServicevoorwaardenAls u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen services gebruikenAls deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de ServicevoorwaardenU kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijkenWe behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsenHet is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingenUw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten)
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services

PARAGRAAF 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan iemand om welke reden dan ook te allen tijde te weigeren
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparatenCreditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet nauwkeurig of volledig is of actueelHet materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegenElk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico
Deze site kan bepaalde historische informatie bevattenHistorische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrektWe behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werkenU stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen

PARAGRAAF 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service

PARAGRAAF 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de websiteDeze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te gevenWe kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computerscherm nauwkeurig is
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictieWe kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenenWe behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperkenAlle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van onsWe behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zettenElk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigerenWe kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annulerenDeze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatstWe behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaanU stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen

Bekijk ons ​​retourbeleid voor meer informatie

PARAGRAAF 7 - OPTIONELE TOOLS

Het is mogelijk dat we u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben en geen controle over hebben. invoer
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuringWij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s)
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en bronnen)Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijnWij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die zijn gemaakt in verband met websites van derdenLees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaatKlachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij

PARAGRAAF 9 - COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen ) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment tijd, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium alle opmerkingen die u naar ons doorstuurtWe zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrechtU stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden.U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingenU bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervanWij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleidOm ons privacybeleid te bekijken

PARAGRAAF 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden bevat of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheidWe behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend)
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wetEr mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt

PARAGRAAF 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site te gebruiken of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilenWe behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op eigen risico isDe service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk
In geen geval zullen Enjoybot, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) , strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheidOmdat in sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren , agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, gevrijwaard van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze opnemen door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij

PARAGRAAF 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, bepaling desalniettemin afdwingbaar is voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigdU kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als we vermoeden dat u gefaald heeft, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand doen van een dergelijk recht of bepaling
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden)
Dubbelheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de opsteller

ARTIKEL 18 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsenHet is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingenUw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen

DEEL 19 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar service@enjoybot worden gestuurdcom

DEEL 20  - Verzending

Klanten worden alleen maximaal één keer verzendkosten in rekening gebracht (dit is inclusief retouren); Geen herbevoorrading die aan de consument in rekening wordt gebracht voor het retourneren van het productMaar u moet het ons laten weten voordat we de bestelling verzenden

ARTIKEL 21 - Kassaregels

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van HongKong
TEAMGEE GROUP CO, BEPERKT
****************************************
** **************************************
FLAT/RM 02   7/FSPA CENTER
NO 53- 55 LOCKHART ROAD
WAN CHAI   HK

Je bent met succes geabboneerd!
Deze e-mail is geregistreerd